Opublikowane przez w Bez kategorii | Możliwość komentowania Fenomen feromonów. została wyłączona

Fenomen feromonów.

Różnorodne związki fizyczne są szeroko wykorzystywane prze organizmy i mikroorganizmy. Kierują się nimi rośliny, zwierzęta jak i również ludzie. Robią to dla wykorzystania przekazu informacji świadomie i podświadomie. Różne związki chemiczne produkowane przez nasze ciało przekazują też różnego rodzaju informacje na przykład o procesie reprodukcji, zdobywaniu pożywienia, cechach obronnych itd. Są one niezwykle istotne dla zachowania życia dla jednostki i przetrwania dla całego gatunku. Substancje tego typu nazwana związkami sygnałami.

Feromony wśród tych związków chemicznych zajmują najważniejszą rolę i jak do tej pory zostały one najbardziej przebadane. Feromony służą do wywoływania zakodowanej reakcji fizjologicznej lub pożądanego zachowania u drugiego przedstawiciela tego samego gatunku. Feromony mogą również wywoływać reakcje adaptacyjne korzystne jedynie dla dawcy, tylko dla odbiorcy lub zarówno dla obu organizmów. Feromony były prawdopodobnie pierwsza formą komunikowania się organizmów. Ich nazwa pochodzi z połączenia greckich słów pherein- przekazać i hormon- pobudzać. Pomiędzy hormonami a feromonami jest zasadnicza. Hormony wytwarzane są przez gruczoły lub tkanki w procesie wydzielania wewnętrznego z przeznaczeniem dla organizmu wytwarzającego, a feromony wydzielane na zewnątrz organizmu adresowane są głównie do innego organizmu. Feromony wykryto jak dotychczas u ponad 1500 gatunków zwierząt, głównie owadów, kilkudziesięciu roślin i szeregu bakterii i drożdży. Można jednak z dużą dozą prawdopodobnością powiedzieć, że tym sposobem komunikuje się większość żywych organizmów.
Wiele jest przykładów na działanie feromonów. Na przykład owady społeczne stosują feromony alarmowe wzywające do obrony, inne służą do zaznaczania ścieżek prowadzących do pożywienia, znakowania własnego terytorium, polowania, miejsca zbiórki itd. Zwierzęta drapieżne wydzielają zapachy przyciągające ofiary, ale tych związków nie zalicza się do feromonów, dlatego, że działają one na osobniki innego gatunku. Innymi wabikami są feromony płciowe. Feromony służą zwierzętom do przekazywania informacji na duże odległości, nocą i poprzez przeszkody terenowe.

Naukowcy badają feromony dzięki rozwojowi najnowszej technologii i mikrobiologii. Prace nad feromonami zaczynają się od wydobycia ich z materiału biologicznego. Najnowsza technologia pozwala na badanie feromonów już od kilku osobników. Opracowano również metody pobierania feromonów bezpośrednio ze zbiorniczka lub gruczołu wytwarzającego dany feromon. Pobranie naturalnego feromonu pozwoliło na wyprodukowanie większej ilości feromonu syntetycznego o takim samym składzie jak feromon naturalny pobrany od danego gatunku. Cząsteczki feromonów przenoszone wraz z wiatrem, prądem wody, za pomocą dyfuzji lub w wyniku bezpośredniego kontaktu docierają do odbiorcy. Aby doszło do przeniesienia informacji w nich zawartych musi dojść do spotkania się feromonu z ta częścią ciała, jaka odpowiedzialna jest za jego odbiór. Tak to wszystko funkcjonuje i jest w pełni skuteczne. Feromony pomagają wielu parom.